Članci

Događanja

LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE PROPISANE OGLASOM I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

datum objave: 31. 05. 2019.

  • Grb

    1 / 1

    Grb

Temeljem odredbe članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu čistača u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, donosi

 

 

LISTU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE PROPISANE OGLASOM I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom:

 

  1. Suzana Bedeniković
  2. Ljubomir Pisk

 

 

Pozivaju se iznad navedeni kandidati dana 6. lipnja 2019. godine (četvrtak) na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti na sljedeći način:

 

- u 9:00 sati zajedničko pisano testiranje svih iznad navedenih kandidata iz područja općeg znanja

- 10:00 sati pojedinačni intervju sa svakim od kandidata koji je ostvario najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju (trajanje intervjua po svakom kandidatu – oko 30 minuta)

 

 

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

 

            

                                                                                                                                                                                                                          Povjerenstvo za provedbu oglasa                                                                    

           

 

                                                                                                                                                                                                                        Zlatko Topolovec, predsjednik