Članci

Događanja

Oglas Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel -Odsjek za komunalne poslove Općine Marija Bistrica - 1 izvršitelj/ica

datum objave: 30. 04. 2019.

 • Grb

  1 / 1

  Grb

KLASA: 112-07/19-01/2

URBROJ: 2113/02-04/1-19-2

Marija Bistrica, 29. travnja 2019. godine

 

            Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12 i 16/17, 118/18), Općina Marija Bistrica objavljuje

 

 

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel -Odsjek za komunalne poslove Općine Marija Bistrica - 1 izvršitelj/ica

 

 

Oglas je otvoren od 30.04.2019. do 08.05.2019. godine.


Uvjeti:

 • srednja stručna sprema prometne, građevinske, tehničke ili slične struke
 • vozačka dozvola B kategorije
 • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
 • kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje najmanje 30 dana,

 • kandidat ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se

obrazovao, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 

Opis poslova:

 • poslovi komunalnog redara: nadzire provedbu i obavlja poslove provedbe općinske odluke o komunalnom redu, sudjeluje u donošenju rješenja u svrhu provođenja komunalnog reda, obavlja poslove oko prikupljanja podataka o obveznicima komunalne naknade, poreza na kuće za odmor, poreza na korištenje javnih površina  i  druge poslove po nalogu načelnika Općine i pročelnice

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis (u kojem je potrebno navesti OIB i datum prijave u evidenciju nezaposlenih

    osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)

 • dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • presliku vozačke dozvole
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na web stranici Općine Marija Bistrica www.marija-bistrica.hr

 

 

 

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.