Članci

Događanja

Poziv na razgovor

datum objave: 25. 04. 2019.

 • Grb

  1 / 1

  Grb

Temeljem odredbe članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, donosi

 

LISTU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE PROPISANE OGLASOM I POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom:

 

 1. Petra Lončar
 2. Marina Gulija
 3. Ivana Klenkar
 4. Valentina Sviben
 5. Ana Petric
 6. Drago Čupar

 

Pozivaju se iznad navedeni kandidati dana 7. svibnja 2019. godine (utorak) na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti na sljedeći način:

 

- u 9:00 sati zajedničko pisano testiranje svih iznad navedenih kandidata iz područja proračunskog računovodstva

- 10:00 sati pojedinačni intervju sa svakim od kandidata koji je ostvario najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju (trajanje intervjua po svakom kandidatu – oko 30 minuta)

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

1. Zakon o proračunu (Narodne novine  87/08, 136/12, 15/15)

2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu(Narodne novine 124/14, 115/15 , 87/16 i 3/18)

3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave (Narodne novine 127/2017)

4. Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17)

5. Opći porezni zakon (Narodne novine 115/2016 i 106 /18 - od čl. 95 do čl. 171)

 

Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

            

                                                                Povjerenstvo za provedbu oglasa                                                                     

        Đurđica Gorski, predsjednica

Opis poslova

pdf | 26.4.2019. 195,21 KB