Korisnik projekta: Grada Zlatara, Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica.
Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica