Projekti

Eu projekti

Projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Opis projekta: zgrada dječjeg vrtića izgrađena je 1978. godine za boravak do najviše 40 djece. Trenutno je u Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica upisano 82 djece raspoređenih u 4 odgojno obrazovne skupine. S obzirom na povećane potrebe i nedovoljno mjesta za sve zainteresirane, postojeći prostor se prenamijenio i iznajmio se prostor od Osnovne škole Marija Bistrica. Međutim, sam taj prostor je apsolutno neadekvatan. Dakle, sadašnji vrtić je podijeljen u dvije zgrade koje su fizički odvojene, što ograničava aktivnosti i komunikaciju.

Na drugom je natječaju za provedbu Podmjere 7.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Općina Marija Bistrica prijavila projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića „Pušlek“. Općini je dostavljena Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, kojom se utvrđuje da je projekt pozitivno ocijenjen i da će se Općini dodijeliti sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ugovor za dodjelu potpore Općina je potpisala sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 21. prosinca 2018. godine.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva razvojem temeljnih lokalnih usluga poboljšanjem standarda obrazovanja izgradnjom nove društveno korisne infrastrukture. Cilj je povećati kapacitete ustanove za pružanje usluga odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi i stvoriti povoljno okruženje za obitelji i djecu predškolske dobi kako bi mogli lakše uskladiti obiteljske i poslovne obveze te osigurati bolje prostorne i materijalne uvjete za kvalitetno izvođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskoj dobi.

Očekivani rezultati provedbe projekta su:

    • Povećani kapaciteti za primanje djece u predškolski program odgoja i obrazovanja u Mariji Bistrici
    • Unaprijeđeni prostorni i materijalni uvjeti za obavljanje poslova predškolskog odgoja i obrazovanja

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Sveukupna procijenjena vrijednost investicije, koja uključuje izgradnju i opremanje dječjeg vrtića  „Pušlek“, iznosi 8.823.320,00 HRK bez PDV-a, a očekivano sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja iznosi 7.440.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 21. prosinac 2018. do najkasnije 21. prosinac 2021. godine.

Kontakt osobe za više informacija:

Branka Herceg, dipl.oec.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

49246 Marija Bistrica

tel: +385 49 469 119  fax: +385 49 469 595 mob: +385 91 5120 246

www.marija-bistrica.hr

 

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o Programu ruralnog razvoja možete pronaći na https://ruralnirazvoj.hr/program/ .

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivredni fond za ruralni razvoj