Projekti

Eu projekti

  • Newlight

    1 / 1

    Newlight

Projekt: Projekt NEWLIGHT – Modernizacija energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Opis projekta: Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Masterplan javne rasvjete sa ciljem rekonstrukcije i gradnje energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije (sudjeluje ukupno 57 jedinica lokalne samouprave).  Na području Krapinsko-zagorske županije predviđa se rekonstrukcija 12.000 postojećih svjetiljki i postavljanje 1.300 novih, a ukupni trošak bio bi 5,5 milijuna eura s godišnjom uštedom od pola milijuna eura. Nakon okončanja snimanja postojećeg stanja sustava javne rasvjete, tj. nakon izrade energetskog pregleda, Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske (REGEA) je sa svakim pojedinim gradom i općinom uključenim u projekt izradila Akcijski plan modernizacije, rekonstrukcije i upravljanja sustavom javne rasvjete kojim je određen opseg radova rekonstrukcije, dinamika izvođenja radova, potencijalni izvori subvencioniranja te optimalni modeli financiranja provedbe modernizacije.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete odnosno pružanja energetske usluge.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:  Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 20 milijuna Eura. Kroz program financijske pomoći za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Europske investicijske banke (EIB) osigurano je 90 posto potrebnih sredstava bespovratne pomoći za provedbu pripremnih aktivnosti projekta (711.000,00 EUR), a preostalih 10 posto osigurale su Zagrebačka (51.800 eura) i Krapinsko-zagorska županija (27.200 eura).

U sklopu Akcijskog plana plan rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Marija Bistrica utvrdio se okvirni trošak rekonstrukcije i/ili modernizacije od čega se može istaknuti da je okvirni kapitalni trošak (CAPEX) u iznosu od 2.250.000 HRK (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost nabave od 3.480.000 HRK (bez PDV-a) uključuje kapitalne i operativne troškove.

Razdoblje provedbe projekta: od 27.10.2015. (36 mjeseci)

Kontakt osobe za više informacija:

Branka Herceg, dipl.oec.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

49246 Marija Bistrica

tel: +385 49 469 119  fax: +385 49 469 595 mob: +385 91 5120 246

www.marija-bistrica.hr

 

Više informacija možete pronaći na: www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa ELENA, koji za Europsku komisiju provodi Europska investicijska banka.