Vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Marija Bistrica

DVD Marija Bistrica najstarije je vatrogasno društvo u općini Marija Bistrica.

DVD Marija Bistrica osnovano je krajem 1889. godine zaslugom učitelja Josipa Kirina, nakon što je iz Beča pristigla prva oprema u vrijednosti od oko 700 forinti. 1937. godine izgrađen je i Vatrogasni dom, koji je kasnije proširen i preuređen i danas spada u najljep­še vatrogasne domove u Zagorju.

U proteklih 125 godina kroz DVD Marija Bistrica prošlo je preko 550 čla­nova društva od kojih su mnogi imali i preko 50 godina aktivnog rada u društvu.

Danas u svojim redovima DVD Marija Bistrica ima 78 članova (aktiv­nog i pričuvnog sastava). Pored ope­rativne jedinice, postoje i razne sekcije, a najpoznatija je glazbena sekcija koja sudjeluje na brojnim društvenim događanjima u općini.