Obrazovanje

Dječji vrtić „Pušlek”

Dječji vrtić „Pušlek” ove godine obilježava 35 godina neprestanog rada. Obljetnica nije velika ali za sve nas je značajna. Vrtić je svečano otvoren 27. svibnja 1978. godine i od tada djeluje u sastavu OŠ Marija Bistrica.

Iste jeseni, prvih dvadesetak mališana započelo je sa svojim bezbrižnim vrtičkim danima.  Za njihove prve dane i korake u nepoznatoj sredini pobrinulo se tek četvero zaposlenika. Bile su to odgojiteljice Nevenka Kordej, Verica Frčko, kuharica Štefanija Švenda i spremačica Rozalija Ozimec. Iste školske godine krenulo se i s programom minimuma, takozvane „male škole”.

Broj djece iz godine u godinu stalno raste, te se 1990. godine otvara i jaslička skupina. Soba za odgojitelje (zbornica) također je prenamijenjena za boravak djece. Ubrzo nakon otvaranja jaslica, a odgovarajući na potrebe i zahtjeve roditelja  za smještajem djece u vrtić, otvorena je i četvrta skupina. Prostora u vlastitom objektu više nema, no zahvaljujući Osnovnoj školi ustupljena nam je jedna učionica i prenamijenjena za boravak djece predškolske dobi.

U takvim uvjetima dočekali smo i 1999. godinu kada smo se zakonski morali odvojiti od OŠ Marija Bistrica. Ulazimo i u novo stoljeće ali veličinom prostora ostali smo na uvjetima iz 1978. godine. Izuzetno smo zahvalni Osnovnoj školi na pruženom prostoru i ne osjećamo se kao podstanari, ali moramo biti svjesni činjenice da nam polovica djece boravi u neadekvatnim uvjetima.

Danas, to smo mi

Danas naš vrtić polazi 80 polaznika redovitog desetosatnog programa raspoređenih u jednu jasličku tri vrtićke skupine. Ovaj broj uvelike nadmašuje propisane pedagoške standarde boravka djece u pojedinim skupinama, a sve u cilju što većeg obuhvata djece koja imaju potrebu za boravkom u vrtiću.. Dječji vrtić organizator je i programa predškole za svu djecu s područja Općine Marija Bistrica u godini prije polaska u osnovnu školu. U vrtiću se provodi i igraonica engleskog jezika. Izuzetno smo ponosni na igraonicu «Rani razvoj» koja obuhvaća djecu koja ne polaze ni jedan oblik organiziranog predškolskog odgoja. Jedni smo od rijetkih koji to pružaju u našoj županiji, te smo za istu pohvaljeni od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Svi ovi programi doprinose cjelovitom razvoju djetetovih umnih i tjelesnih sposobnosti, razvoju kreativnosti i mašte, stjecanju novih spoznaja, razvoju komunikacije te emocionalnom i socijalnom sazrijevanju.

Za uspješnu provedbu svih aktivnosti u vrtiću brinu se stručni, profesionalni i nadasve veliki entuzijasti, odgojitelji i drugi djelatnici.

Danas u Dječjem vrtiću radi 13 djelatnika. Osam odgojitelja, kuharica, spremačica, računovođa i ravnateljica.

Popis djelatnica:

 1. Mira Bajs – odgojiteljica
 2. Ana Brekalo – odgojiteljica
 3. Štefanija Hamin – spremačica
 4. Nevenka Kordej – odgojiteljica
 5. Marijana Kovačić – odgojiteljica
 6. Lidija Košec – odgojiteljica
 7. Ljiljana Košec – računovođa
 8. Vesna Milički – odgojiteljica
 9. Jadranka Pezić – ravnateljica
 10. Francika Popek – odgojiteljica
 11. Kristina Štaba – odgojiteljica
 12. Štefanija Švenda – kuharica
 13. Ana Milički – odgojiteljica /zamjena

U svom radu odgojiteljima je prioritetan zadatak razvijati kod djece osjećaj sigurnosti, samopouzdanja, izgrađivati uzajamno povjerenje, poticati stvaralaštvo i odgajati ih u duhu humanizma.

Djeca se podržavaju u svim njihovim željama, potrebama, htijenjima, stvara se duh tolerancije, vedrine i radosti.

Naš vrtić star 35 godina velikim je dijelom uređen, obnovljen u datim mogućnostima, ali najveća vrijednost su ljudi koji rade u njemu. Oni su stvorili otvorenu malu zajednicu koja stremi ka napretku i usavršavanju u svom pozivu.

Zajedno sa svojim zaposlenicima veselim se budućim danima, izazovima koji stoje pred nama i vjerujem da ćemo uz pomoć roditelja, Općinskog vijeća, Načelnika, Upravnog vijeća dječjeg vrtića, te ostalih čimbenika uspjeti u našoj najvećoj želji a to je primjeren prostor, tj. vrtić kojeg zaslužuju djeca Marije Bistrice u 21. stoljeću.

Ravnateljica:
Jadranka Pezić