Udruge i društva

Kulturna društva i udruge

KUD „Lovro Ježek”

 IBAN: HR39 2360 0001 1014 0993 3
 kudlovrojezek@gmail.com
Predsjednik Stjepan Dijanić  098/1634858
Podpredsjednik Ivan Palanović  091/2098421
Tajnik Josip Vrtarić  098/769523
Počeci glazbenog rada u Mariji Bistrici sežu još u 1894. godinu, kada je u sklopu vatrogasnog