Ustroj Općine

Natječaji i javna nabava

III. promjena Plana nabave za 2021. god.

xlsx | 28.9.2021. 26,14 KB

II. promjena Plana nabave za 2021. god.

xlsx | 25.6.2021. 26,48 KB

I. promjena Plana nabave za 2021. god.

xlsx | 21.6.2021. 25,71 KB

Plan javne nabave

xlsx | 15.1.2021. 26,56 KB

Registar ugovora 2021.g.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17.) Općina Marija Bistrica će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

pdf | 13.1.2021. 383,52 KB

Važni telefonski brojevi

Općina Marija Bistrica

+385 049 469 119 +385 049 469 060

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

+385 049 468 380

Župni ured

+385 049 469 156

Svi važni brojevi