Udruge i društva

Vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica

Stoljetna tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava u Zagorju njeguje se i na području Marije Bistrice.

Dobrovoljna vatrogasna društva nisu osnivana samo radi protupožarne zaštite, nego često djeluju i na kulturno-umjetničkom polju kao nositelji raznih priredbi i zabava. Danas na području Općine Marija Bistrica djeluje Vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica i obuhvaća sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva:

  • DVD Marija Bistrica
  • DVD Selnica
  • DVD Laz
  • DVD Tugonica – Podgrađe

Svojim radom Vatrogasna zajednica općine Marija Bistrica postala je značajan čimbenik u vatrogastvu regije u kojoj djeluje, ali i puno šire. Postoji odlična suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, Vatrogasnom zajednicom Krapinsko zagorske županije, te susjednim društvima – DVD Konjščina, DVD Zlatar, DVD Zlatar Bistrica, DVD Moravče ali i s mnogim društvima iz  raznih dijelova Hrvatske te iz Slovenije – PVD Polje Sedlarjevo.

Svi aktivni člano­vi danas sudjeluju u obavljanu svakodnevnih vatrogasnih dužnosti, a svake godine tijekom ljetnih mjeseci dežuraju u Svetištu i pridružuju se vatrogasnim postrojbama na području Zadarske županije. Osim u gašenju požara, dobrovoljna vatrogasna društva na području općine Marija Bistrica sudjeluju u prijevozu pitke vode, pomažu u uređenju mjesta, sudjeluju u svim vjerskim zbivanjima u Mariji Bistrici a kod većih vjerskih događanja u Svetištu nazočni su na liturgiji te sudjeluju u nošenju kipa Majke Božje Bistričke od bazilike do Cr­kve na otvorenome Blaženog Alojzija Stepinca. Sudionici su i suorganizatori vatrogasnog hodo­čašća u Mariju Bistricu, a hodočaste i u Lourdes. Sudjeluju i u raznim društvenim zbivanjima Marije Bistrice. Sva dobrovoljna vatrogasna društva na području općine mnogo ulažu u vatrogasni pomladak i imaju respektabilan broj članova vatrogasne mladeži.

Sav taj angažman ne bi bio moguć bez dobre suradnje s Općinom Marija Bistrica i Svetištem Majke Božje Bistričke.

U Vatrogasnom domu DVD-a Marija Bistrica od studenoga 2007. godine djeluje i ispostava Zagorske javne vatrogasne postrojbe (ZJVP).