Natječaji i javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o otvorenom postupku javne nabave za nabavu energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti Sustava javne rasvjete Općine Marija Bistrica

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Marija Bistrica objavljuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora (Dokumentacija o nabavi i prilozi) u EOJN RH u trajanju do 23. travnja 2018. godine u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ugovor - Prilog 7 - Vrijednost ulaganja

xlsx | 16.4.2018. 34,05 KB

Ugovor - Prilog 6 - Ponuda

docx | 16.4.2018. 18,4 KB

Ugovor - Prilog 5 - Sadržaj izvješća

docx | 16.4.2018. 58,9 KB

Ugovor - Prilog 3 - Tehnički zahtjevi

docx | 16.4.2018. 106,63 KB

Ugovor - Prilog 2 - Energetski pregled

docx | 16.4.2018. 39,76 KB

Ugovor - Prilog 1 - Obuhvat projekta

doc | 16.4.2018. 514 KB

Prilog 5 - Ugovor

doc | 16.4.2018. 514 KB

Prilog 4. B - Izjava , resursi, solidarna

docx | 16.4.2018. 22,26 KB

Prilog 3 - Izjava ENP

docx | 16.4.2018. 21,59 KB

Prilog 2 - ESPD obrazac

doc | 16.4.2018. 194 KB

Prilog 1 - Troškovnik

xls | 16.4.2018. 49 KB

Dokumentacija o nabavi

docx | 16.4.2018. 105,18 KB

Ugovor - Prilog 2 - Energetski pregled GIS

zip | 16.4.2018. 142,27 KB

Važni telefonski brojevi

Općina Marija Bistrica

+385 049 469 119 +385 049 469 060

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

+385 049 468 380

Župni ured

+385 049 469 156

Svi važni brojevi